varstyti

varstyti
2 varstýti, var̃sto, var̃stė žr. vartyti.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • varstyti — várstyti vksm. Karõlius várstė ant siūlo, ant vãlo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • varstyti — 1 varstyti, o, ė tr. K, Rtr, P.Skar, DŽ, KŽ; L 1. D.Pošk, BII172, N, M, LL111, Š, OGLII389, NdŽ iter. verti 6: Maustyk ant virbalų, mietų, o varstyk ant siūlų, šniūrų lapus J. Ant tokio plono siūlo varsto karolius, dėl to i nelaiko Kv. | refl. tr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • varstymas — sm. (1) Rtr, DŽ; L → 1 varstyti: 1. K, NdŽ, KŽ. 2. Mistras ant … audimo ir nėrimo (išrašymo) (paraštėje varstymo) geltonais šilkais BB2Moz38,23. 3. NdŽ → 1 varstyti 7. 4. K, NdŽ, KŽ → …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įvarstyti — 1 įvarstyti tr. Rtr, NdŽ 1. R, N, KI324,341, M, Š, KŽ iter. įverti 3: Kur ne kur įvarstyk į skepetą kutus J. Vieno ūkininko tai siūliukai buvo įvarstyti į [avių] ausis, o daugiau, tai visokios žymės, i katra sau kitoniška Mšk. Įvarstyti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvarstyti — 1 išvarstyti tr. Rtr 1. iter. išverti 1: Jeigu tiktai pasirodys mažiausias nepaklusnumas, tai išvarstyti peiliais be jokio gailesčio V.Piet. | Ne vienas grįžo [iš karo] kulkų išvarstytomis rankomis ir kojomis rš. | refl. tr.: Karvės, vienan… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavarstyti — 1 pavarstyti tr. NdŽ 1. iter. paverti 4: [Tabokų] lapus pagelsvusiūsius pavarstyti ant siūlo ir džiovinti S.Dauk. Pavarstyta pavarstyta – vis žmonių galvos (kaukolės) Tvr. 2. kuo varstomu papuošti, pasiuvinėti: Karoliais pavarstytos rankelkos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pervarstyti — 1 pervarstyti tr. 1. KI324 iter. perverti 3: Pečėtys su skylaitėmis, per kurias pervarstyti siūlai pririšę jas laikė prie dokumentų J.Šliūp. 2. iš naujo supinti, perpinti: Nepuikiai pati plaukus susivarstei – duok parvarstysu Vkš. 3. NdŽ kurį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • privarstyti — 1 privarstyti tr. 1. NdŽ, KŽ iter. priverti 1: Privarstėm dvylika pudų baravykų Mrc. Mėsinėse kaba lašinių paltys, privarstyta kumpių, dešrų A.Sm. 2. dygsniais prisiūti, pridygsniuoti, pridaigstyti ką prie ko: Kad kaldra miegtant nesusiteptų, pri …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smaigyti — smaigyti, smaĩgo, smaĩgė tr. Rtr, DŽ; J.Jabl, M, L iter. smeigti. 1. KII196 badyti: Nebenorėdamas valgyti, jis sviestą smaĩgė [peiliu] Al. Kastuvu smaigiau žemę rš. Ing liepelės žalius lapus spilkelės smaigyta BsO111. Adata smaigoma Q494. |… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • varstinėti — varstinėti, ėja, ėjo Š, NdŽ, KŽ; M. 1. iter. dem. 1 varstyti 1: Ans varstinė[ja] lapus taboko J. 2. DŽ, Prng, Slk iter. dem. 1 varstyti 8: Durų be reikalo nevarstinėk! rš. Aš tais žirgeliais nevažinėsiu, broliuko vartelių nevarstinėsiu (d.) Rš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”